Gezondheid Tips Vrouwen

Zo is geneesmiddelenallergie beter vast te stellen

geneesmiddelenallergie

Met dank aan nieuwe wetenschappelijke inzichten is door het UZA en de Universiteit van Antwerpen een nieuw inzicht in geneesmiddelenallergie opgedaan. Het heeft geleid tot een nieuwe test die allergische reacties kan voorspellen bij het gebruik van geneesmiddelen. Deze test is volgens de kenners een goed alternatief voor de huidige testen. Het probleem met de testen die nu gebruikt worden om allergieën te voorspellen is dat deze nog te vaak een vals-positief of vals-negatief resultaat kunnen geven. Met de nieuwe middelen is het beter mogelijk om juist wel een duidelijke vaststelling te kunnen doen. Dit is een grote stap voorwaarts.

Meer en meer allergische reacties

De reden waarom de test van grote waarde is, is simpel. Het aantal allergische reacties op geneesmiddelen neemt toe. Een grotere groep mensen dan voorheen heeft hier last van en het aantal neemt ook toe. Ongeveer 15 procent van de bevolking heeft met de problemen van bijwerkingen van geneesmiddelen te maken. In sommige gevallen zijn deze problemen zo groot, dat de reactie ook een levensbedreigende vorm kan aannemen. Goed kunnen voorspellen wie hiermee te maken kan krijgen en wie niet, is daarom ook van grote waarde. De tests die tot op heden werden gebruikt, waren daar niet voldoende toe in staat. De nieuwe werkwijze verandert veel hierin.

Het verschil in de tests

De oude tests, die ook de komende tijd nog wel een rol blijven spelen, werden op andere manieren toegepast. Een bekende vorm is de huidtest. Die geeft wel goed weer wat er kan gebeuren, maar is niet zo absoluut voorspellend als nodig is voor het klinisch resultaat. Te vaak zitten er nog valse resultaten tussen, zowel positief als negatief. Dit kan tot verkeerde conclusies leiden. Wat weer leidt tot levensbedreigende situaties. De nieuwe test richt zich op de zogenaamde mestcellen. Die bevinden zich in het menselijk weefsel. Deze cellen spelen een grote rol in de immuunreactie van mensen. Daardoor geven ze ook beter inzicht.

Veel voorkomende reacties

De test op basis van de mestcellen is ontwikkeld op basis van veel voorkomende reacties. Een overgevoeligheid voor chloorhexidine is daar een voorbeeld van. Daar kan een potentieel zeer gevaarlijke reactie uit voortkomen. Dit komt voor bij het inleiden van een verdoving wanneer operaties ondergaan moeten worden. Door meer naar de activatie van mestcellen te kijken, is meer efficiënt te bepalen welke reactie het lichaam zal geven. Dit kan zowel bij volwassenen als bij kinderen. Ook dat was niet bij alle huidige tests het geval. Daardoor kunnen dus ook veel meer mensen op een goede manier worden geholpen waar dit nodig is als het om geneesmiddelen gaat.

Verder onderzoek is nodig

Hoewel de ontwikkeling van de test als goed nieuws wordt gezien, is het nog niet afgerond. De wetenschappers die betrokken zijn bij de ontwikkeling stellen dat er nog meer studie nodig is. Vooral ook om te bepalen welke kennis er allemaal uit de test te halen is en in welke situaties deze allemaal is toe te passen. Op die manier is te zien of ook andere allergische reacties nog nauwkeuriger te voorspellen zijn. Op die manier is nog meer redding te bieden. De komende jaren zal dan ook veel onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden die deze nieuwe test allemaal te bieden heeft als het om geneesmiddelengebruik gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *