Gezondheid

Waarom heb ik een euthanasieverklaring nodig?

In Nederland is het verboden om het leven van een ander te beëindigen en niet alleen in Nederland gelukkig. Dat klinkt logisch natuurlijk. Toch is er besloten om onder bepaalde omstandigheden het beëindigen van een leven mogelijk te maken.  Als iemand ziek is bijvoorbeeld en ondraaglijk lijdt, er geen vooruitzicht is dat dat lijden minder gaat worden en de zieke daarom niet meer verder wil leven. Om dat mogelijk te maken is een euthanasieverklaring in het leven geroepen. Op die manier kan een arts, zoals gezegd onder bepaalde omstandigheden, actief meewerken aan het stoppen van een mensenleven. Om misbruik te voorkomen zijn hier allerlei regels aan verbonden en die worden vastgelegd in een verklaring. In dit artikel vertellen we je alles wat je hierover wilt weten.

Om een leven te beëindigen met hulp van een arts

Je hebt een euthanasieverklaring nodig als jij met hulp van een arts je leven wilt beëindigen omdat je vindt dat je ondraaglijk lijdt. Voor een deel kun je zelf bepalen wat voor jou ondraaglijk lijden is, maar je bent daar niet helemaal vrij in. Als je er even doorheen zit en uit je leven wilt stappen dan mag een arts je daarbij niet zomaar helpen. Dat mag alleen als jouw lijden ondraaglijk is er geen kans op verbetering is. Denk hierbij aan een terminale ziekte, waarbij er geen behandeling meer mogelijk is. In overleg kun je er dan voor kiezen om je leven te beëindigen en jezelf en je naasten een aantal maanden van aftakeling en onnodig lijden te besparen.

Euthanasieverklaring om ondraaglijk lijden te voorkomen

In een euthanasieverklaring kun je vastleggen wat voor jou ondraaglijk lijden is en wanneer je je leven wilt beëindigen. Vaak wordt een verklaring voor euthanasie verward met een wilsverklaring. In een wilsverklaring leg je vast wat je wilt dat er met je gebeurt op het moment dat je dat zelf niet meer kunt aangeven. Bijvoorbeeld dat je niet gereanimeerd wilt worden op het moment dat je hart het begeeft en jij niet bij kennis bent. Bij euthanasie gaat het echt om het vastleggen onder welke condities jij je leven wilt laten beëindigen. Je kunt niet zomaar alles vastleggen. Hier is een hele procedure voor bedacht waarbij je een gesprek hebt met je eigen arts en ter controle ook nog met een tweede arts. Zij zullen beoordelen of je verzoek ingewilligd kan worden of niet. Dit allemaal om te voorkomen dat er onnodig levens beëindigd worden.

Om ervoor te zorgen dat naasten weten waar ze aan toe zijn

Een euthanasieverklaring helpt net als een wilsverklaring ook om voor je naasten helder te krijgen wat jouw wensen zijn. De beslissing om euthanasie te plegen heeft een grote impact op de mensen om je heen en dat kan soms tot spanningen leiden bij familieleden. Door de verklaring maak je voor iedereen duidelijk wat jij wilt dat er gebeurt en dat besluit hebben anderen te respecteren. Ook als ze moeite hebben met dat besluit. Uiteindelijk gaat het om jouw wens om je leven te beëindigen en die mag gerespecteerd worden door alle betrokkenen. Hoe lastig dat ook is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *